;
Søger du bolig? - Klik her

Etablering af socialøkonomiske virksomheder

Socialøkonomiske virksomheder i almene boligområder Hvad er socialøkonomi? Almene boligorganisationers rolle Etablering af socialøkonomiske virksomheder CASES

Opmærksomhedspunkter

En socialøkonomisk virksomhed er en ”rigtig” virksomhed, der skal løbe rundt på almindelige markedsmæssige vilkår. Det kræver bl.a. et særligt fokus på den forretningsmæssige side.

Her er foreløbigt 8 opmærksomhedspunkter, det er vigtigt at forholde sig til i forbindelse med etableringen af en socialøkonomisk virksomhed:

1. Eksisterende eller ny socialøkonomisk virksomhed. Overvej potentialer og muligheder i partnerskaber med etablerede socialøkonomiske virksomheder og/eller ordinære virksomheder. Er det en fordel for jer at samarbejde med en etableret socialøkonomisk virksomhed fremfor at understøtte etableringen af en ny? Eller kan lokale etablerede socialøkonomiske virksomheder og/eller ordinære virksomheder bistå med gode råd og erfaringer i opstart af ny socialøkonomisk virksomhed?

2. Hvor skal iværksætterne komme fra? Som boligorganisation kan I understøtte opstartsprocessen af en ny socialøkonomisk virksomhed, udleje lokaler til og købe produkter af etablerede socialøkonomiske virksomheder. I har dog brug for iværksættere til at opstarte, eje og drive de socialøkonomiske virksomheder. Overvej, hvor de skal komme fra. Eksempelvis:

a. Skal det være lokale ledige, der tager hånd om egen og andres skæbne?
b. Lokale ressourcepersoner, der bliver i boligområderne og skaber vækst?
c. CBS drenge og piger eller ildsjæle fra den sociale højskole?
d. Erhvervsledere, der gerne vil gøre en forskel?
(Kilde: Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder)

3. Virksomhedens kommercielle produkt. I bør foretage en forretningsmæssig analyse af markedet for produkterne. Kan der indgås aftaler med lokale parter, der vil aftage virksomhedens produkter, fx boligorganisationen eller kommunen?

4. Virksomhedens sociale produkt. Hvilke ydelser kan virksomheden sælge til kommunen i form af STU, EGU, arbejdsafklaring, ressourceforløb, beskyttet beskæftigelse, virksomhedspraktik m.v.? Det må tages i betragtning, at ansatte med særlige behov kan have en varierende arbejdsindsats, sygeperioder m.v., og I må overveje, hvordan virksomhedens produktion sikres under disse vilkår.

5. Virksomhedens ledelse og bestyrelse. Hvilke kompetencer skal være til stede i tilknytning til virksomheden?

6. Virksomhedens medarbejdere. Hvilken persongruppe vil I arbejde med? Forskellige persongrupper – f.eks. misbrugere, udsatte unge kvinder, psykisk syge, autister eller blinde - har forskellige behov, og det kan være svært, hvis virksomhedens medarbejdere har alt for forskellige behov. Virksomheden skal råde over de rette socialpædagogiske kompetencer i forhold til målgruppen.

7. En bæredygtig forretning. Kan I med fordel etablere samarbejde/partnerskaber med andre lokale parter, der er stærke på de kompetencer, hvor I selv er svage? Det gælder f.eks. samarbejde med aktører, herunder virksomheder, der vil hjælpe med iværksætteri, forretningsplan og optimering af virksomhedens drift. I bør evt. overveje behovet for at købe sådan rådgivning.

8. Opstartskapital. Hvor skaffer I kapital/kassekredit til opstartsfasen? Som udgangspunkt er en socialøkonomisk virksomhed stillet som alle andre iværksættere, der skal rejse kapital hos bank eller anden investor på baggrund af en forretningsplan m.v. Der er dog mulighed for at søge midler fra fonde, satspulje, strukturfondsmidler m.v. – ligesom der kan tænkes i fundraising arrangementer i boligområdet m.v. Boligorganisationen kan ikke indskyde midler i virksomheden.

 

Kontakt

Udviklingskonsulent Rikke Lønne 3376 2072 ril@bl.dk

Få mere inspiration

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed’ fra februar 2014 af det tidligere Center for Socialøkonomi

Download guide

Håndbog

"Socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder"

Download håndbog
Sideansvarlig: Rikke Lønne
Oprettet: 03. sep. 2014, Senest opdateret: 09. jan. 2017
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS