Søger du bolig? - Klik her

Beboerdemokrati

Beboerdemokratiet er fundamentet i det almene boligbyggeri i Danmark. Det er en styreform, hvor beboerne kan få afgørende indflydelse, hvilket er helt unikt. Det gælder faktisk i alle forhold vedrørende boligorganisationer og de enkelte afdelinger. Men det er reguleret af mange love, bekendtgørelser og vejledninger. Vi giver dig her de mest relevante oplysninger.

Spørgsmål og svar

FOLD ALLE UDSKJUL ALLE
Ansvar for beboerdemokratiet
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Hvem er overordnet ansvarlig for at beboerdemokratiet i en almen boligforening bliver etableret og korrekt udført? Hvordan sikres det, at nye afdelingsbestyrelser / afdelingsbestyrelsesmedlemmer bliver informeret om beboerdemokratiet, og overholder dette?

Svar

Det er formelt boligorganisationens bestyrelse, som har det overordnede ansvar for at beboerdemokratiet etableres og fungerer korrekt. Lov om almene boliger fastlægger en række områder, hvor beslutninger skal træffes i bestemte møder: afdelingsmøde(beboermøde), øverste myndighed (repræsentantskab eller generalforsamling), organisationsbestyrelse. F.eks. skal budgettet for en boligafdeling fremlægges på et beboermøde og vedtages her, for at den tilhørende eventuelle huslejeforhøjelse kan iværksættes.

 

I praksis er det ofte de ansatte i administrationen, som udfører de praktiske opgaver ved møder m.v.

 

Der er ingen særlige formelle krav til hvordan nye aktører i beboerdemokratiet skal introduceres. Det er op til den enkelte boligorganisation.

 

BL tilbyder mange forskellige kurser for aktive i beboerdemokratiet, herunder grundkursus for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer, men det er boligorganisationen eller afdelingsbestyrelsen, der forvalter midler til bl.a. uddannelse og træffer beslutning om hvad pengene skal bruges til.

Adgang til generalforsamling
Se spørgsmål og svar Luk spørgsmål og svar
Spørgsmål

Kan en boligforening, der fungerer med generalforsamling, i deres vedtægter indskrive et krav om, at lejerne nogen tid forud for mødet skal afhente adgangskort ved administrationen, som betingelse for deltagelse i en lovligt indvarslet generalforsamling?

Kan lejerne ikke altid blot møde på ved selve mødet?

Svar

Af normalvedtægtens § 9 følger, at man kan kræve at der indløses adgangskort.


Kurser

fr. 28. sep 2018 lø. 29. sep 2018
Budget og formidling
2 kursusdage kl. 17:00 / Kursus nr: 2018-0221 / Målgruppe: Kursus valgte
fr. 26. okt 2018 sø. 28. okt 2018
Beboerkommunikation
3 kursusdage kl. 16:00 / Kursus nr: 2018-0154 / Målgruppe: Kursus valgte
ti. 25. sep 2018
ERFA - Digital selvbetjening - København
1 kursusdage kl. 09:00 / Kursus nr: 2018-0334 / Målgruppe: Kursus ansatte
on. 26. sep 2018 to. 22. nov 2018
Grunduddannelsen KBH 2018
Kurset varer flere uger / Kursus nr: 2018-0184 / Målgruppe: Kursus ansatte

Kommende arrangementer

6. kreds og 10. kreds - Kredsweekend
fr. 21. sep 2018 lø. 22. sep 2018
Kredskonference i 3. og 8. kreds
fr. 28. sep 2018 lø. 29. sep 2018
Oprettet: 26. jul. 2013, Senest opdateret: 11. jan. 2018
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS