Hvem kan vælges?

I løbet af januar 2018 vil boligorganisationerne i de enkelte kredse modtage materiale vedrørende indstilling af kandidater. Det er boligorganisationerne, der indstiller kandidater.

 

 
Din opgave som kredsrepræsentant
Som kredsrepræsentant arbejder du for den én million danskere, der bor i Danmarks almene boliger. 

Download pjecen


I kredsrepræsentantskaberne er der både repræsentanter, som er beboere og repræsentanter, som er ansatte i boligorganisationerne. For at kunne vælges skal man opfylde betingelserne i BL's vedtægter §7, stk. 10 

"Stk. 10. Valgbare som formand, næstformand og repræsentanter er personer som på kredsmødet er foreslået af det medlem af BL, som den pågældende er tilknyttet enten som bestyrelsesmedlem, som ansat, som medlem af en afdelingsbestyrelse i kredsen eller som medlem af den pågældende boligorganisations repræsentantskab. Det er endvidere en betingelse for valgbarhed, at vedkommende enten på kredsmødet eller skriftligt forinden kredsmødet har erklæret sig indforstået med at modtage valg".

Det er endvidere en betingelse for valgbarhed, at vedkommende enten på kredsmødet eller skriftligt forinden kredsmødet har erklæret sig indforstået med at modtage valg.

Der findes særlige valgmodeller for 1. og 5. kreds. 

Hvornår kan kandidater indstilles? 

I løbet af januar 2018 vil boligorganisationerne i de enkelte kredse modtage materiale vedrørende indstilling af kandidater. Det er boligorganisationerne, der indstiller kandidater.

Indstillingen skal indeholde følgende:

* Et vellignende pasfoto af nyere dato som pdf.fil
* Bestyrelses- og relevante tillidsposter
* En motivation på max 700 anslag, der fortæller om, hvad kandidaten kan bidrage med til samarbejdet med BL og BL's kredse
* Kontaktoplysninger og email

Indstillingerne vil blive præsenteret her på kredsvalg.dk i takt med, at de bliver modtaget i BL.

Se datoerne for kredsvalgmøderne 


Oprettet: 31. okt. 2017, Senest opdateret: 08. mar. 2018
Print Tip en ven LinkedIn Facebook Twitter RSS