Afdelingsanalyse

I DriftsNet tilbyder vi målrettede værktøjer og analyser, som understøtter driftsarbejdet i boligorganisationerne. Klik på boksene nedenfor og få mere at vide.

Afdelingsanalyser

Med Afdelingsanalyse får du et smart værktøj, der er udviklet til at måle robustheden i de enkelte afdelinger.

Læs om produktet herunder. 

 

Her kan du læse om afdelingsanalyse

Her kan du læse om optimering

her kan du løse om osv 

 

AfdelingsAnalyse - vejen til bedre beslutninger

AfdelingsAnalyse - vejen til bedre beslutninger

AfdelingsAnalyse er et værktøj der sikrer, at boligorganisationens ledelse får relevante informationer baseret på økonomi, udlejning og teknik og får synliggjort vigtige udviklingstendenser i boligafdelingerne. Resultaterne fra afdelingsanalysen kan danne baggrund for en årlig drøftelse i bestyrelsen i forhold til de prioriteringer, som bestyrelsen skal foretage. Med AfdelingsAnalysen får I et overblik til at træffe de rigtige beslutninger.

 

I videoen nedenfor kan du se direktør og formand for Vordingborg Boligselskab fortælle om deres erfaringer med AfdelingsAnalysen.

 

Afdelingsanalysen kan fortælle administrationen, hvad der skal arbejdes med i det kommende år og hvilken prioritering og politik, der skal ligge til grund for styringen og forvaltningen af dispositionsfondsmidler og arbejdskapital.

 

AfdelingsAnalysen er et værktøj, udviklet af BL i samarbejde med Slagelse Boligselskab, som har testet og haft stor succes med værktøjet igennem flere år. 

 

AfdelingsAnalyse er et digitalt værktøj, som er let at tilgå og vedligeholde. Det kræver blot indtastning af data for de enkelte afdelinger om udlejning, økonomi og teknik. Værktøjet vil hurtigt vise sin værdi, som øges gradvist over tid.
 

 • Træf kvalificerede beslutninger
  På baggrund af AfdelingsAnalysen kan I træffe bedre og mere objektive økonomiske beslutninger og sikre en korrekt allokering af de begrænsede midler. Et godt værktøj til organisationsbestyrelsen og boligorganisationens ledelse

 • Sammenlign afdelinger
  AfdelingsAnalysen giver et klart billede af, hvor robuste de enkelte afdelinger er i forhold til hinanden og sikrer, at boligorganisationen kan gribe ind langt tidligere end tilfældet ofte er. AfdelingsAnalysen synliggør små bevægelser og tendenser, der kan vise sig uhensigtsmæssig for boligorganisationen
 • Støt afdelinger med størst behov
  AfdelingsAnalysen kan bruges til at sikre, at I bruger pengene de steder, hvor behovet er størst og dermed giver mest effekt. Ledelsen i boligorganisationen får et redskab til at føre en langt mere kvalificeret dialog med organisationsbestyrelsen. AfdelingsAnalysen er desuden helt oplagt at bruge i afdelingerne i forbindelse med markvandring samt på afdelingsmøder.

Vi tilbyder 3 pakker

Vi tilbyder 3 forskellige løsninger, afhængig af den enkelte boligorganisations behov, ressourcer og ønsker for brugen af AfdelingsAnalyse. 

 1. Etablering af webløsning + hotline
 2. Etablering af webløsning + hotline + undervisning
 3. Etablering af webløsning + hotline + undervisning + håndtering af indtastning af økonomi og udlejning

 

Priser

Vi tilbyder 3 forskellige løsninger, afhængig af den enkelte boligorganisations behov, ressourcer og ønsker for brugen af AfdelingsAnalyse. Endvidere er der en fast årlig betaling.  

 1. Webløsning opstart grundpakke 5.000,00 kr. 
  + fast betaling pr. afdeling
 2. Webløsning opstart 5.000,00 kr. 
  + Undervisning 6.500,00 + fast betaling pr. afdeling
 3. Webløsning opstart 5.000,00 kr. 
  + Undervisning 5.500,00 + håndtering af indtastning af økonomi og udlejning 150 kr. pr. afdeling + fast betaling pr. afdeling

 

Den faste betaling pr. afdeling

0-25 afdelinger 250 kr. pr. afdeling
26-50 afdelinger 200 kr. pr afdeling
51-75 afdelinger 150 kr. pr. afdeling 
76 og opefter er prisen 100 kr. pr. afdeling 


Priseksempler

Boligorganisation med 5 afdelinger: 1.250 kr. 
Boligorganisation med 25 afdelinger: 6.250 kr. 
Boligorganisation med 30 afdelinger: 7.250 kr. 
Boligorganisation med 50 afdelinger: 11.250 kr. 
Boligorganisation med 75 afdelinger: 15.000 kr. 
Boligorganisation med 85 afdelinger: 16.000 kr.

 

Alle priser er ex. moms

 

Vi tager forbehold for mindre prisjusteringer.

 

Erfaringer fra boligorganisationer

AfdelingsAnalyse er udviklet af Slagelse Boligselskab i samarbejde med BL. BL har endvidere haft følgende boligorganisationer til at teste AfdelingsAnalyse: 

 

 

Der har været bred enighed blandt boligselskaberne om, at AfdelingsAnalyse er et godt styringsværktøj til at følge udviklingen af hver enkelt afdeling. Samtidig fortæller flere, at AfdelingsAnalyse virker som et godt dialogværktøj både i organisationsbestyrelsen og ude i afdelingerne.

 

Hør hvad brugerne siger om Afdelingsanalysen

AfdelingsAnalyse er et værktøj, udviklet af BL i samarbejde med Slagelse Boligselskab, til at måle robustheden i de enkelte afdelinger, baseret på økonomi, udlejning og teknik.

Optimeringsanalyse

Hold huslejen nede - men hvordan? Få et økonomisk overblik, der sikrer at du kan sætte ind på de rigtige områder, så du undgår at huslejerne stiger mere end pris- og lønudviklingen. 

Optimeringsanalyse - Opnå effektivisering

Optimeringsanalyse - Opnå effektivisering

Der er fokus på at begrænse huslejeudviklingen. Men hvordan holder vi igen på huslejen uden at det går ud over kvalitet eller service? Hvordan kan der spares penge uden masseafskedigelser?

BL, KL og regeringen har indgået en aftale omkring effektivisering af den almene boligsektor i Danmark. Aftalen handler om at fremtidssikre almene boliger, med særligt fokus på at holde stigninger i huslejen nede for beboerne. Samlet set skal der spares 1,5 mia. kr. frem mod 2020. Det svarer til ca. 8 % i alt på driften i forhold til regnskaberne i 2014.

 

KOM GODT I GANG 
Vi skal lære at køre lidt længere på literen

Det handler om at spare penge på den korte og den lange bane. Undgå at bruge tid på undersøgelser, der ikke giver effekt.

Vi tilbyder at gennemanalysere alle tilgængelige data for at finde de områder, hvor jeres boligorganisation ser ud til at kunne opnå besparelser. Vi starter i helikopterperspektiv for at finde de områder, hvor der er størst chance for at finde mulige besparelser.

 

 

Hvad kan vi tilbyde?

 • BL og Rambøll har hver især kompetencer, som er værdifulde i den proces, som boligorganisationer skal gennemgå for at begrænse huslejeudviklingen. 

 • BL har betydelig indsigt i drift og administration af almene boliger, i de beboerdemokratiske procedurer og både ”best practice” og ”worst case” indenfor den almene sektor. Rambøll er specialister i effektiv ejendomsdrift, facility management og professionelle analyser baseret på erfaringstal fra beboelsesejendomme.

 • Sammen har BL og Rambøll stor erfaring med analyse af effektiviseringsinitiativer fra en række projekter hos forskellige almene boligorganisationer i Danmark.

 

 

Hvad får boligorganisationen ud af det?

 

 • Analyseresultater, som viser hvor der er noget at hente – og de områder, hvor det ikke kan betale sig at bruge mere tid. Vi ser på boligorganisationen under ét og på afdelingerne individuelt i den indledende fase.

 • Viden om organisationens nuværende situation gennem en kortlægning af driftsomkostninger, samt omfattende benchmarkanalyse mod andre boligorganisationer på både afdelings- og organisationsniveau.

 • En gennemgang af organisationens indkøbsprocedurer med anbefalinger.

 • En afdækning af mulighederne og hjælp til at finde de områder, hvor der er størst chance for gevinst – uden at tabe noget, som I finder værdifuldt.

 

Tilbudsmodel

Vi finder jeres potentialer
Gennem velafprøvede metoder, udføres en økonomisk analyse, som giver jer overblikket over jeres besparelsespotentialer.

Rambøll og BL leverer denne omfattende indledende analyse for en almen boligorganisation og afdelingerne for i alt kr. 75.000 excl. Moms

Herefter er det op til jer at tage stilling til, hvor der skal arbejdes videre, og hvilke ideer, der skal konkretiseres og realiseres.

 

Et spadestik dybere
Når den indledende analyse er udført, er der mulighed for at vi går et spadestik dybere. Her kan udarbejdes en dybdegående analyse af boligorganisationens strukturer og indkøbsprocedurer, med henblik på at finde de steder hvor gevinsterne er størst og lettest at hente hjem.

Her beskrives både boligorganisationens nuværende og fremtidige situation, på baggrund af data fra benchmarkanalysen og interviews med bestyrelser og medarbejdere i boligselskabet. Hvis boligselskabet ønsker en endnu mere dybdegående analyse, er der mulighed for tilvalg af fx flere interviews, beboerundersøgelser eller seminarer for medarbejdere og valgte.

 

Download produktfolder

PDF Fil

Download produktfolder

Download

Oprettelse: 30.01.2019 | Sidst opdateret: 06.05.2019

Sideansvarlig: Mikkel Jungshoved


Søger du bolig? - Klik her