Viser 1-10 af 206 resultater
Sider fra 2019-01-09_Boligstoette_2019.pdf.jpg
Publikation

Boligstøtten 2019

Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få boligstøtte som hjælp til huslejen.

Handlingsplan 2018-2019 forside.jpg
Publikation

Handlingsplan for 2018-2019

Skærmbillede 2019-01-22 kl. 14.53.03.png
Publikation

Målsætningsprogram 2018-2022

Formålet med dette Målsætningsprogram er at sætte en retning for den almene sektor for de næste fire år. Målsætningsprogrammet skal medvirke til, at BL arbejder ud fra en overordnet fælles ramme. Udgangspunktet for vores arbejde er altid virkeligheden, for vi er nok den sektor i Danmark, som møder virkeligheden og dens udfordringer først. Derfor har vi også mulighed for at pege på løsningerne først. Målsætningsprogrammet udmøntes i ét-årige Handlingsplaner, som konkret peger på prioriterede indsatser, som den almene sektor skal levere på i det indeværende år. Dette Målsætningsprogram har fokus på Samfundsansvar. Spørgsmålet om samfundsansvar har flyttet sig fra private virksomheders CSR-strategier til at være et spørgsmål om, hvordan dele af velfærdssamfundet indrettes. Det skyldes et øget fokus på civilsamfundets betydning og det bidrag, som godt samarbejde mellem offentlige, private og civilsamfundsaktører kan levere til velfærd. De almene boliger har per definition en rolle i det samarbejde. Det skyldes, at den almene sektor løfter et stort samfundsansvar. Samfundsansvar er omdrejningspunktet for den politiske samfundsdebat de næste år. Med FN’s 17 verdensmål er der sat en global dagsorden omkring bæredygtighed, som taler lige ind i den almene sektors samfundsbidrag. Vi kan levere bæredygtighed på de tre ben, som FN har fokus på, nemlig miljømæssigt, socialt og økonomisk – og vi gør det som en del af vores DNA. Det er jo selve indholdet i den almene model. Det er helt unikt. Målsætningsprogrammet skal bidrage til, at den almene sektor udfylder denne rolle på en konstruktiv måde. Vi skal synliggøre og styrke vores position som en afgørende aktør i forhold til at skabe et velfungerede velfærdssamfund i Danmark på kort og lang sigt med et stærkt samfundsbidrag lokalt, nationalt og internationalt. Her er det vigtigt, at BL – Danmarks Almene Boliger går lige stærkt på de to ben, som bærer vores organisation. BL som brancheorganisation og BL som interesseorganisation.

Forside Til Ghettorapport
Publikation

Ghettorapporten 2018

Medlem af organisationsbestyrelsen.jpg (1)
Publikation

Medlem af organisationsbestyrelsen

Denne pjece handler om, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, hvilke regler du bør sætte dig ind i, hvilken indflydelse og hvilket ansvar du har.

Direktør udviklingssamtaler.jpg
Publikation

Direktør udviklingssamtaler

En direktørudviklingssamtale er til gavn både for bestyrelse og direktør og er et centralt udgangspunkt for, at bestyrelsen kan løfte sit ansvar som arbejdsgiver for direktøren.

Aalborg-modellen.png
Publikation

Aalborg-modellen

I tæt samarbejde mellem erhvervsliv, boligforeninger og Aalborg Kommune er det de seneste 7 år lykkedes at skabe en positiv udvikling i Aalborg og Nordjyllands mest udsatte boligområde.

KL og BL's anbefalinger til en sundheds- og beskæftigelsesindsats.jpg
Publikation

KL og BL's anbefalinger til en sundheds- og beskæftigelsesindsats

Både sundhed og beskæftigelse er afgørende for det enkelte menneskes trivsel, og derfor har KL og BL valgt at sætte fokus på, hvordan kommuner og boligorganisationer kan arbejde sammen om at styrke sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i de udsatte boligområder.

Valg af fremtidig administration.jpg
Publikation

Valg af fremtidig administration

Et generationsskifte i den administrative ledelse er en nærliggende anledning til at overveje boligorganisationens fremtidige organisering. Denne publikation belyser de valgmuligheder, boligorganisationerne har i en sådan situation.

Fremtidens beboerdemokrati.jpg
Publikation

Fremtidens beboerdemokrati

Denne publikation henvender sig til beboerdemokrater og andre i den almene boligsektor, der interesserer sig for udviklingen af beboerdemokratiet, og er tænkt som et indspark i debatten om fremtidens beboerdemokrati.

1 2 3 4 5
21
Søger du bolig? - Klik her