Stengårdsvej 004.jpg

Egenkontrol

Almene boligorganisationer skal gennemføre egenkontrol. Det betyder, at boligorganisationerne skal gennemføre forskellige tiltag for at analysere og forbedre effektiviteten og kvaliteten i deres arbejde. Samtidig skal en dokumentation af den øgede effektivitet . Egenkontrollen skal fremme effektivitet og kvalitet i de almene boligorganisationer. Målet er at sikre, at boligorganisationen lever op til kravene om, at boligorganisationerne skal drives forsvarligt og effektivt. Det følger af lov om almene boliger og bekendtgørelsen om drift af almene boliger

 

Reglerne er opdateret flere gange de senere år. Det skal ses i lyset af, at der i 2016 blev indgået aftale mellemregeringen, BL – Danmarks Almene Boliger og KL om, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 samlet set skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Mere viden om egenkontrol

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en god og informativ vejledning til, hvordan boligorganisationer kan og bør gribe egenkontrol an. Her kan man blandt andet læse om boligorganisationens opgaver i forhold til finansiel styring, ledelsesinformation, kapacitetsstyring og dokumentationskrav. I vejledningen findes også information om, hvilke opgaver revisor og kommunen har i forbindelse med egenkontrollen. Endelig rummer vejledningen en række gode værktøjer til egenkontrollen.

 

På www.almeneffektivitet.dk og i pjecen ”Sådan bruger du tilsynstema og effektivitetstal i styringsdialogen” kan du læse endnu mere om, hvordan du arbejder med egenkontrol og effektivisering af driften.

Oprettelse: 25.01.2019 | Sidst opdateret: 01.10.2019

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Billede af Dorte_Hjerrild.jpg

Dorte Hjerrild

Afdelingschef for Kurser og Rådgivning
Billede af Landsbyggefonden 111114 209 207X183px

Rasmus Kofoed

Ekstern

Telefon: 33 76 21 21 E-mail: rkp@lbf.dk Souschef, Center for almen analyse, Landsbyggefonden

Billede af Landsbyggefonden 041114 117 207X183px

Evy Ivarsson Nielsen

Ekstern

Telefon: 33 76 21 26 E-mail: eni@lbf.dk Analysechef, Center for almen analyse, Landsbyggefonden


Søger du bolig? - Klik her