Vores bidrag

Du kan nu kortlægge jeres bidrag til FN's verdensmål.
Billede af Vores Bidrag

Kortlæg jeres bidrag til FN's verdensmål - indberet senest den 25. maj (ny dato/absolut deadline)

BL har udviklet undersøgelsen Vores bidrag, der skal give en status på de almene boligorganisationers bidrag til verdensmålene. Fremover vil I hvert år i løbet af foråret blive bedt om at bidrage med information, så vi kan følge og monitorere udviklingen – i den samlede branche og for de enkelte organisationer.

Vores bidrag består af to forbundende spørgeskemaer, der udfyldes af boligorganisationer og administrationsselskaber. De afdækker de forskellige aktiviteter, der er med til at sikre en bæredygtige udvikling i den almene sektor. Det handler bl.a. om energi- og miljøtiltag, om bæredygtighed i nybyggeriet, boligsociale indsatser og samfundsmæssige bidrag som fx praktikforløb og uddannelsespladser.

Når I som boligorganisation har besvaret spørgsmålene, kan I downloade jeres egen rapport, som beskriver præcis hvordan I bidrager til samfundet og FN's verdensmål. I rapporten kan I også sammenligne jer med resten af branchen.

 

Jo flere der bidrager, jo bedre rustede er vi til at dokumentere den almene sektors samfundsbidrag - lokalt og nationalt!

Trin 1 - Kom godt i gang!

Trin 1 - Kom godt i gang!

Vejledning og hjælpemateriale

Forbered jer på at udfylde det digitale spørgeskema ved hjælp af 'vejledningen' og de to 'spørgsmålsoversigter'.

 

OBS til organisationsbestyrelser: Det kræver adgang med boligorganisationens NemID at udfylde skemaet digitalt - derfor er det vigtigt at afstemme opgaven med jeres administration, inden i går igang med spørgsmålsoversigterne.

 

  1. Vejledning til spørgeskema
  2. Spørgsmålsoversigt A til administrationsselskaber og administrerende boligorganisationer(PDF) /Spørgsmålsoversigt A (word)
  3. Spørgsmålsoversigt B til boligorganisationer (PDF) / Spørgsmålsoversigt B til boligorganisationer (word)


Den 25. maj er absolut sidste mulighed for at indberette digitalt!

 

Trin 2 - Udfyld det digitale spørgeskema

Trin 2 - Udfyld det digitale spørgeskema

Når I har forberedt svarene, er I klar til at udfylde det digitale spørgeskema - Vores bidrag

Oprettelse: 14.02.2019 | Sidst opdateret: 25.06.2019

Sideansvarlig: Liv Jørgensen

Søger du bolig? - Klik her